Bergmästarev. 33
712 32 HÄLLEFORS
tfn: 0591-14551
fax: 0591-10083
Mobil: 070-243 52 09