PRESENTER I GRYTHYTTESKIFFER                
Låt oss erbjuda er ett urval av våra produkter i skiffer som bildats
på havets botten för två miljarder år sedan. Vi lägger också skiffertak,
stora som små.

Våra artiklar tillverkas för hand och med maskin.
Ingen blir den andra lik - utan helt unik.